Yến sào Vina Star cung cấp cho thị trường thị trường những sản phẩm yến sào tinh khiết, chất lượng và uy tín nhất

Yến sào Vina Star

Trước đây tôi có lần đề cập đến sự khác biệt cần thiết để tăng sức hút, tính cạnh tranh so với các nhà yến trong khu vực. Làm sao để lũ chim yến phải chọn nhà bạn mà không phải là nhà ông hàng xóm? Các yếu tố có thể kể ra như tiếng gọi, hóa chất hay các kỹ thuật tăng bầy đàn. Nhưng đó là những cái có thể làm dần dần / thay đổi khi nhà yến đã đi vào hoạt động. Một yếu tố khác, căn cơ hơn nhưng rất ít người chú ý đến là thiết kế ban đầu. Vậy thiết kế có cần khác biệt không?

Xem thêm